[ technologie ]

Certifikovaná technologie
výstavby domů

Celostěnové  panely jsou vyráběny ve výrobní hale za pomocí současné moderní technologie. Panely splňují podmínky certifikace, a to jak zákonné, tak certifikace dle dokumentu národní kvality. Celkový proces od samotného návrhu, přes výrobu až po montáž spadá pod přísnou kontrolu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD). Celostěnové panely jsou aplikovány jak do nízkoenergetických, tak i pasivních Rodinných Domů.

[ technologie ]

Spodní stavba
a přípravy staveniště

Kotvení horní stavby domu je prováděno do základové desky. Díky možností realizace sendvičového provedení základové desky, a tím vhodnějším umístění hydroizolace, jsme schopni řešit i bezbariérové realizace našich domů především s ohledem na vstup do domu a upraveným okolním terénem. Zakládání staveb je možné i ve svažitém terénu.

[ technologie ]

Konstrukční panelový
stěnový systém, fasáda a izolace

Konstrukční panelový systém poskytuje při realizaci Rodinných Domů značné výhody oproti jiným typům. Díky výrobě ve výrobní hale jsou jednotlivé prvky velmi přesné a především kompletace jednotlivých materiálů je prováděna za stálých teplotních podmínek. Montáž domu je díky prefabrikaci přesná a přináší urychlení celého procesu výstavby. Za jeden týden je celý dům pod střechou a mohou plynule navazovat všechny dokončovací práce.

[ technologie ]

Střecha a krytina

U našich domů realizujeme všechny typy střech, nejrozšířenější jsou pultové a vazníkové střechy. Příhradové vazníky u těchto typů střech významným způsobem napomáhají celkovému provedení. Díky samonosné konstrukci jsme tak schopni překonávat velké rozpony bez nutného použití ztužujících vnitřních stěn. Příhradové vazníky umožňují také řešit pochozí půdní prostor, který je často využíván u sedlových a valbových střech s vyšším sklonem. Střešní krytiny využíváme nejrůznějších typů, jejich výběr dokresluje celkové architektonické provedení stavby. Nabízíme betonové, pálené, plechové a stále častěji využívané krytiny z měkčeného PVC, které poskytují mimořádnou životnost.

[ technologie ]

Podlahy a vytápění

Lité betonové podlahy v kombinaci s podlahovým elektrickým vytápěním jsou považovány za top prvek při řešení rodinných domů. Díky umístění podlahového vytápění pod suchou betonovou směs v tl. 50 mm vzniká v celé podlahové ploše celoplošná akumulační deska. Tento typ kombinace vytápění a skladby podlahové konstrukce přináší uživatelům dřevostaveb obrovské výhody – od nákladů spojených na vytápění až po komfort a pocit při pobytu v rodinných domech. Přitom náklady na vytápění běžného rodinného domu se pohybují kolem 15.000 za rok. Regulace vytápění je uživatelsky nenáročná a umožňuje například budoucí rozšíření o fotovoltaiku nebo jiné technologie od předokenních žaluzií až po elektronického vrátného či zabezpečovací systém.

[ technologie ]

Koupelny a sanita

Specifikace koupelen probíhá u našich partnerských studií, díky tomu jednáte se specialisty, kteří vám velmi rádi poskytnou cenné informace a poradí, jak nejlépe vybrat veškeré doplňky do vaší koupelny. Dnešní Rodinné Domy umožňují řešit bezvaničkové provedení sprchových koutů, závěsné toalety, atd. Předností našich rodinných domů je možnost obkladů a dlažeb formou velkoformátových obkladů např. 60X60 cm. Na základě vašeho výběru vám naše partnerská studia vyhotoví přesné vizualizace, které vám ještě lépe nastíní finální provedení vaší koupelny.

[ technologie ]

Doplňky
dveře, kování a další

Než jde dům do výroby, společně specifikujeme veškeré doplňky, které jsou nutné pro finální provedení domu. Vybíráte od podlahové krytiny, přes typ dveří, barevnost oken, parapetů až po všechny prvky viditelné na fasádě. Nabízíme i možnost řešit výběry kuchyně, nábytku a často požadovaných šatních programů od našich partnerů. Našim cílem je vám poskytnout maximální komfort při realizaci stavby tak, aby celý proces byl pro vás zábavou a vše jste si užívali.